Tin tức

Phân loại đô thị để tạo động lực phát triển kinh tế

Ngày 26/4, trước khi bế mạc phiên họp thứ 47, UBTV Quốc hội đã cho ý kiến về các Dự thảo Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và việc nhập chia điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Nghị quyết về phân loại đô thị.