Hà Nội đề nghị kiểm toán hàng loạt doanh nghiệp thủy lợi

Nội dung kiểm toán là báo cáo tài chính và các hoạt động quản lý tiền và tài sản Nhà nước giai đoạn 2011-2015 tại các doanh nghiệp.

UBND TP. Hà Nội vừa có công văn số 2391/UBND-KT đề nghị Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán tại doanh nghiệp của thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Công văn nêu rõ, năm 2016, UBND TP. Hà Nội có Chương trình, kế hoạch thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện (đơn giá, lao động, thanh quyết toán kinh phí đặt hàng…) tại 5 Công ty: Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy; Công ty TNHH một thành viên thủy lợi sông Tích; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Mê Linh; thời gian kỳ thanh tra giai đoạn 2011 -2015.

Tuy nhiên, thời gian qua, Thanh tra thành phố Hà Nội tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ thành phố giao phục vụ công tác bầu cử nêu chưa triển khai được công việc theo kế hoạch. 

Trên cơ sở đó, để đảm bảo tiến độ công việc, UBND TP. Hà Nội đề nghị Kiểm toán Nhà nước cử Đoàn kiểm toán vào kiểm toán báo cáo tài chínhvà các hoạt động quản lý tiền và tài sản Nhà nước giai đoạn 2011-2015 tại 5 doanh nghiệp nêu trên…