Định hướng phát triển

Hòa mình chung với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập sâu rộng ra toàn thế giới Tadis., jsc định hướng sẽ phát triển thành tập đoàn lớn tại Việt Nam cũng như trong khu vực Châu Á góp phầm đưa đất nước ta thành một nước công nghiệp phát triển hiện đại.